Przekształcenie jednoosobowej działalności osobowej w spółkę

04/03/2022 09:00 - 04/03/2022 17:00
Długa 27 31-150, Kraków
Wraz z nadejściem programu Polski Ład oraz idącymi za nim zmianami w prawie finansowym coraz więcej przedsiębiorców zauważa coraz więcej wyzwań dla swoich działalności. Jednym z takich trudnych wyborów jest charakter prowadzonej działalności i to czy możemy go zmienić na inny, a co ważniejsze czy będzie to dla nas opłacalne. W poniższym artykule postaramy się nieco wyjaśnić jak przekształcić jednoosobowa działalność gospodarczą w spółkę. Zacznijmy od samej definicji, użyczymy jej ze strony rządowej: „Przekształcenie polega na płynnej zmianie formy prawnej dotychczasowej działalności gospodarczej bez konieczności likwidacji tej działalności. Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na przekształcenie z powodów finansowych, na przykład żeby zoptymalizować prowadzoną działalność”. Samo przekształcenie może nam pozwolić na: zwiększenie kapitału, zmianę zakresu odpowiedzialności, obniżenie kosztów działalności oraz poprawę procesu decyzyjnego, pozyskanie inwestora, zmniejszenie obciążeń podatkowych, a nawet możliwość wprowadzenia spółki na giełdę. Niestety nie ma róży bez kolców, a to oznacza, że możemy dokonać przekształcenia pod pewnymi warunkami. Bowiem przedsiębiorca będący osobą fizyczną, a wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową czyli jednoosobową spółkę akcyjną lub jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto też pamiętać o tzw. zasadzie kontynuacji, która to oznacza trzy rzeczy. Po pierwsze wspólnicy spółki przekształcanej zostaną z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Po drugie zostają te same prawa i obowiązki. Po trzecie nowa spółka pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed przekształceniem chyba, że prawo postanowi inaczej w danym momencie. Przekształcenia możemy dokonać według proponowanego porządku: 1. Przygotowujemy plan przekształcenia wraz z załącznikami -przede wszystkim: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy albo statutu spółki, wycena majątku spółki przekształcanej. 2. Zgłaszamy plan przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Wnioskujemy o wyznaczenie biegłego do zbadania naszego planu przekształcenia. 4. Zawiadamiamy podwójnie: wspólników spółki o przekształceniu: pierwsze zawiadomienie - nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały, drugie – w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. 5. Informujemy pracowników o zmianie formy działalności, co najmniej na 30 dni przed przekształceniem. 6. Podejmujemy uchwałę o przekształceniu spółki. 7. Składamy wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację przekształcenia spółki. 8. Rejestrujemy przekształconą spółkę w KRS. Musimy pamiętać, że nasza odpowiedzialność za zobowiązania spółki zostanie ograniczona zaś wszystkie zawarte umowy, przyznane zezwolenia i koncesje, a także ulgi pozostają ważne. Dalej zachowamy wszystkie dotychczasowe prawa oraz obowiązki, a wraz z nowym NIPem i REGONem będziemy musieli zapłacić podatek PCC od umowy spółki w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego. Idąc dalej nasze przekształcenie nie powoduje powstania dochodu podlegającemu opodatkowaniu, a zakres ubezpieczeń społecznych gdzie my jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będący osobą fizyczną będziemy traktowani jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą! Czeka nas również prowadzenie księgowości , opłaty CIT czy PIT. przekształcenie JDG w spółkę Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę jest procesem złożonym wymagającym przeanalizowania każdego przypadku indywidualnie. Jednak trud włożony w dokonanie zmiany wydaje się być wart wysiłku przy nadchodzących zmianach.

Location

Gabinety 27, Długa 27 31-150, Kraków

Attachments

JDG-w-Sp._7a1f78fef4945b808487f874c0d981f7.docx

Agenda

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, check out our Cookie Policy. If you decline, your information won’t be tracked when you visit this website. A single cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked. Privacy Policy Cookies