Privacy policy

Polityka Prywatności  

 

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ARCHEION NIP: 6831522282 REGON: 120213177 adres: ul.św.Filipa 23/3, 31-150 Kraków.

 

 1. Z Administratorem można się skontaktować poprzez:
 • adres email it@jocard.eu,
 • telefonicznie pod numerem 508133866,
 • pisemnie na adres ARCHEION adres: ul.św.Filipa 23/3, 31-150 Kraków

 

 1. U Administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, 
  z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
  z przetwarzaniem danych, poprzez:
 • email: aleksander.kulesza@jocard.eu,
 • pisemnie na adres ARCHEION adres: ul.św.Filipa 23/3, 31-150 Kraków

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie Państwo odpowiedzi;
 • przesyłania zamówionych przez Państwa wiadomości e-mail;
 • zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z Aplikacji webowej ecct.io
 • zawarcia i wykonania umowy, realizacji praw i obowiązków wynikających  z umowy licencyjnej
 • zapisywania się na wydarzenia, kursy, treningi lub spotkania coachingowe;
 • zawarcia i wykonania umowy, realizacji praw i obowiązków wynikających 
  z organizowanych wydarzeń, kursów, treningów, spotkań, itp.;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i o rachunkowości;
 • w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

 

 1. Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z umowy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego 
  z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) lub do momentu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.

 

 1. W związku z przetwarzaniem o którym mowa wyżej, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania (korekty),
 • prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

 

 

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, check out our Cookie Policy. If you decline, your information won’t be tracked when you visit this website. A single cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked. Privacy Policy Cookies