Projektu eksperymentalnego reaktora termojądrowego ( ITER )

Synteza termojądrowa polega na "zderzeniu" ze sobą o identycznych ładunkach elektrostatycznych dwóch atomów, które w normalnych warunkach odpychają się. W wyniku połączenia powstanie atom nowego pierwiastka, uwalniając w związku z tą reakcją dużą ilość energii. Na słońcu takie reakcje zachodzą cały czas. 

Pewnie się zastanawiacie dlaczego o tym piszę. Otóż rada Unii Europejskiej podjęła decyzje o dalszym, wieloletnim finansowaniu w latach 2021 – 2027 projektu eksperymentalnego reaktora termojądrowego ( ITER ), który ma na celu zbadanie możliwości wykorzystania syntezy jądrowej jako źródła energii. Jest to projekt międzynarodowy do wspólnego budżetu dokładają po za UE: USA, Rosja, Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa. Szacowany koszt jaki Unia Europejska dołoży do projektu to ok 5,61 mld euro.

Szacuje się, że w 2035 roku projekt osiągnie fazę pełnej operacyjności. 

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, check out our Cookie Policy. If you decline, your information won’t be tracked when you visit this website. A single cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked. Privacy Policy Cookies