Prastare źródło wody

W roku 2013 we wciąż czynnej kopalni cynku, miedzi i srebra w Timmins w stanie Ontario w Kanadzie naukowcy odkryli wodę sprzed 2 miliardów lat. 

Zespół badawczy prof. Barbary Sherwood Lollar wykazały, że znalezione źródło wody jest o ponad 500 milionów lat starsze. Źródło wody znajduje się na głębokości ok 3 kilometrów. W wodzie wykryto siarczany pozostawione przez jednokomórkowe organizmy. Badania tak starych zbiorników wody pozwolą zrozumieć proces powstawania życia oraz czy w Układzie Słonecznym może występować życie.

Wyniki badań zostały przedstawione podczas konferencji American Geophysical Union w San Francisco.

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, check out our Cookie Policy. If you decline, your information won’t be tracked when you visit this website. A single cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked. Privacy Policy Cookies